A méhek élete és mindennapjai: meddig élnek a méhek?

A méhpempő és a méhek élete

A tudomány jelenlegi állása szerint az első méhfélék 100 millió évvel ezelőtt jelentek meg. A mézelő méh (Apis mellifera) feltételezhetően Indiából származik, háziasítása 6000 évvel ezelőttre tehető. Megporzó tevékenysége miatt jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaságban – a kultúrnövények beporzásával hozzájárul a termés mennyiségének növeléséhez, - hatással van a bioszférára, illetve biztosítja a vadon élő növényfajok diverzitásának fenntartását is.

A házi méh euszociális faj, államalkotó rovar - olyan nagy családokban él, ahol az egyedek többsége nem szaporodik, hanem a család többi tagját támogatja a szaporodásban. A méhkolóniák kollektívaként (szuperorganizmusként) működnek: nagyon magas társadalmi szervezettségben élnek, melyben felosztják egymás közt a szaporodás és kolónia ellátásának feladatait.

Egyedülálló példái a tökéletes közösségnek, közismerten csodálatra méltó szervezettség uralkodik bennük -  a méhcsalád tagjai speciális feladatokat látnak el a kollektív túlélés, - tágabban értelmezve a faj fennmaradása érdekében, és mivel a méhek kipusztulását – Albert Einstein szerint – az emberiség csak négy évvel élné túl, az emberi faj érdekében is.

A méhcsaládot eltérő morfológiájú és eltérő funkciót betöltő egyedek, kasztok alkotják:

 • nőstény - méhanya (méhkirálynő) {01.} a legnagyobb a háziméh-kolóniában 22 milliméteresre is megnövő, teste hosszúkás. Fő feladata az utódnemzés. Akár 4-5 évig is élhet- aktív idény alatt egy fiatal anya naponta 1000–1400 petét is képes lerakni: a megtermékenyítetlen petéiből herék kelnek ki, a megtermékenyítettekből dolgozók lesznek, - ennek arányáról az anya dönt.
  A méhanya több fontos szerepet is betölt: felel a szaporodásért, és az üzenetközvetítő váladékok (feromonok) segítségével összehangolja a család tevékenységét. A raj eseményeit a szaganyagaival irányítja. Ha ennek csökken a koncentrációja - mert túl nagy a raj vagy beteg a királynő -, akkor a dolgozók egy új királynőt nevelnek annak érdekében, hogy új rajt hozzanak létre vagy leváltsák a királynőt.
 • hímek - herék 16-20 milliméteresek, nincs fullánkjuk, potrohul lekerekített. Számuk családonként néhány száz,  de akár ötezer is lehet. Hazánkban a herék csak tavasszal és nyáron képzik a kolónia részét. Átlagos élettartamuk 60 nap. Egyetlen feladatuk, a szaporodás – a méhanya (és más kaptárakból származó méhanyák) megtermékenyítése. A hímek heréiben akár 11 millió spermium is termelődhet.
  Párzáskor a here hímivarszerve az anya fullánkkamrájába szakad, ebbe a csonkulásba a here bele is pusztul. Mivel a herék kaptáron belül nem végeznek érdemi feladatot, nyár végére a család számára feleslegessé válnak.
  A munkásméhek nem engedik őket a mézhez, és az éhezéstől legyöngült heréket még betelelés előtt kizavarják a kaptárból. Ezt hereűzésnek nevezik – ami Magyarországon többnyire augusztusban zajlik le. Ezután csak anyátlan vagy álanyás családban lehet heréket találni egészen a következő év tavaszáig.
 • dolgozó nőstények - - a kolónia nagyrészt 12-15 mm nagyságú nőstény dolgozókból áll. A dolgozók megtermékenyített petékből alakulnak ki: van petefészkük, de általában nem szoktak petét rakni. Télen a számuk 10–20 ezer, nyáron akár 60–80 ezer is lehet. A 12–15 milliméter hosszú munkásméhek nőneműek, de sohasem párosodnak.
  A tavasszal és a nyár elején kelt munkásméhek átlagos életkora mindössze 40–50 nap, a nyár végén születőké 150–200 nap is lehet, ami azzal magyarázható, hogy szervezetük eltérő mértékben van igénybe véve. A munkásméhek feladata rendkívül változatos - a méhcsalád működéséhez szükséges valamennyi munkát nekik kell elvégezniük. A munkamegosztás szintjei az életkor szerinti munkamegosztáson alapulnak, azaz minden egyes munkásméh – szervezete fejlettségének megfelelően végez feladatokat.
  Ők látják el a mindennapos teendőket a kaptárban. Sok kötelességük van: 1-3 naposan lépet építenek, tisztán tartják a kaptárt, 4-10 naposan gondozzák az utódokat, viaszmirigyeik segítségével termelik a sejtek építéséhez szükséges viaszt, 11-20 naposan őrzik a bejáratot, és szellőztetik a kaptárt (Tori izmaik rezegtetésével a dolgozó segíthet meleget termelni a kaptárban, míg szárnyainak rezegtetésével meleg napokon hűtheti a levegőt.).
  Ezt követően 21-40 naposan kirepülnek, hogy pollent és nektárt gyűjtsenek.
  A fiatal dolgozók életük egy szakaszában méhpempőt termelnek, és ezzel etetik az anyát, ami elengedhetetlen a petetermeléshez. Ezzel etetik a fiatal és az anyaálcákat is.Azidősebb dolgozók külső munkássá válnak: virágport, nektárt és vizet gyűjtenek. {02.}

A méhek metamorfózisa

A méhpempő és a méhek élete

Nyár közepére egy egészséges méhcsalád egy királynőből, 300-3000 heréből, és 30 000-60 000 dolgozó egyedből áll. (Télen csak a királynőből és kb. 5 000-10 000 dolgozóból áll a kolónia.)  Egy egészséges családon belül csak a méhanya rakja a petéket. Az anya (szaporodóképes nőstény) megtermékenyített petéket helyez a dolgozók (nem szaporodóképes nőstények) által viaszból épített hatszögletű lépsejtekbe.

A megtermékenyített petékből nőstények kelnek ki. Ezek lehetnek nemileg aktív utódok, tehát újabb méhanyák. Túlnyomó többségük azonban nemileg nem aktív nőstény, ők a dolgozók. A dolgozók is raknak néha petéket (álanya), ha nincs a családban méhanya, de az álanya által rakott peték nincsenek megtermékenyítve, így ezekből a petékből csak "herék”, azaz hímnemű méhek lesznek. A heresejtekbe hím, a dolgozósejtekbe és az anyabölcsőkbe nőstény petét rak. A nőnemű utódból attól függően válik anya vagy dolgozó, hogy milyen sejtben nő fel, és hogy mivel etetik.

Az egyedek teljes átalakulással fejlődnek (holometamorphosis). A pete 3 nap után lárvává (álca) alakul, 6-9 nap alatt 5 lárvastádiumon megy keresztül (L1-L5). Az utolsó lárvastádium végén, amikor az egyedek elérték a báb stádiumot a dolgozók befedik a sejtet, amelyből a peterakást követő 16.-24. napon a kifejlett egyed kirágja magát. A pete, lárva és báb stádiumokat összefoglaló néven fiasításnak nevezzük.

A fejlődés ideje függ a kaszttól és a hőmérséklettől. Az európai fajtáknál az anya 16, a dolgozó 21, a here 23 napig fejlődik. A dolgozó méheket a fiatal egyedek (dajka méhek) a fejlődés korai szakaszában garatmirigyük váladékával, a méhpempővel etetik, majd virágporral és mézzel táplálják. Azokból a diploid egyedekből, amelyeket a sejt befedéséig táplálnak méhpempővel, méhanya fejlődik.

ÁRAK + RENDELÉS

Hagyományos tiszta Méhpempő: 100g, 40g, 225g
Prémium tiszta méhpempő: 100g, 40g kiszerelésekben

A méhek további jellemzői

A méhek színe fajtától függően az aranysárgától a sötétbarnáig (feketéig) változik, gyakran a potroh csíkozott. Szívó-nyaló szájszervük van. Nagy, összetett szemeik vannak, ezek nem látják a piros színt, viszont érzékelik az ibolyántúli sugárzást. A herék összetett szeme nagyobb, mint a nőnemű egyedeké.  Szárnyerezete megkülönbözteti más méhfajoktól - az erezet alapján maguk a méhcsaládok is azonosíthatók. Repülés közben erőteljes repülőizmai mozgása tartja a levegőben. 

Mirigyek választják ki a méhviaszt, amelyet lépsejtek felépítésére használnak. 

Nektár és virágpor

Virágpor

Táplálékuk nektár és virágpor. A hátsó lábak tollszerű sörtéin megtapad a virágpor. A középső lábakon lévő merev sörtékkel seprik a „kosárkába” a virágport a mellről és az elülső lábakról. A hátsó lábakon található a „kosárka” vagyis a pollenzacskó. A nektár lenyelése után a nyelőcsövön végigmenve a mézgyomorba kerül, ahol nincs emésztés, de a garatmirigyek által termelt enzimek működésbe lépnek, és átalakítják a nektárt. A mézgyomorban tárolt nektárt a dolgozó hazaviszi, és visszaöklendezve átadhatja társainak, vagy betöltheti egy sejtbe. {03.}

Az el nem fogyasztott napi hordást feldolgozzák és elraktározzák; így készítenek mézet és méhkenyeret a szűkösebb időkre, amikor vagy nem tudnak kirepülni, vagy nem találnak elég táplálékot. A méz csak akkor őrzi meg minőségét, ha víztartalma legfeljebb 18%; ekkor a mézet viaszréteggel lezárják, pecsételik. A mézet elfogyasztás után vissza kell nedvesíteniük, hogy hasznosulhasson. 

Egyetlen házi méh 200-300 virágot látogat egy kirepülés alkalmával. A méhek és virágok különleges módon alkalmazkodtak egymáshoz: ugyanis a méhek nem keresnek nektárt olyan virágon, amelyek már be vannak porozva. Azok a virágok, melyek még nincsenek beporozva, kinézetre és illatra vonzóbbak a méhek számára, így azok a megfelelő virágra szállnak.

A méhek fegyvere a fullánk

A dolgozók fullánkján számos apró visszafelé hajló horog van (21-25) ez beleszakad az elasztikus bőrbe, így a dolgozó elpusztul, miután a fullánkját használva emlőst szúr meg, ellenben ha kitinen hatol át, akkor vissza tudja húzni a fullánkját (például: viaszmoly testéből). A méhanya vissza tudja húzni a fullánkját emlős bőréből is, mert fullánkján csak 3-5 horog található. A fullánk tulajdonképpen tojócső, és az anya inkább petézéshez használja, és csak rajzás közeli állapotban aktiválja. 

Rajzás

Rajzásra Magyarországon többnyire májusban vagy júniusban kerül sor akkor, ha a család nagysága elér egy bizonyos méretet. A rajzási hajlamot növeli a zsúfoltság, és az, hogy a lépsejtek tele vannak – emiatt az anya nem tud dolgozni, mert alig van üres sejt, az építők sem, mert már minden ki van építve, és a dajka méhek sem, mivel kicsi a fiasítás. Az anya bepetézi az anyabölcső-kezdeményeket, amelyeket a dolgozók hamarosan kiépítenek. 

A méhek tájékozódása

A méhek kommunikációjában a látás mellett fontos szerepet játszanak a szaganyagok is. A házi méhek saját kolóniájukat egyedi illat alapján ismerik fel, - mivel minden kolóniának saját illata van, melyet a méhek 170 szagló receptoruk segítségével könnyedén azonosítanak.

A méhek tánca

A házi méhek kommunikációjára vonatkozó alapvető ismeretek Karl von Frisch biológus kutatásain alapulnak. Megfejtette, hogy a méhek tánccal is kommunikálnak: körtánccal jelzik, hogy az élelem a kaptár 100 méteres körzetében található, valamint rezgőtánccal, ha a táplálékforrás 100 méternél messzebb van. Van tánc, amivel azt jelzi a méh, hogy kész elvenni a hozott nektárt, és van tánc, amivel új gyűjtőméheket toboroznak a fiatal belső munkások közül.

ÁRAK + RENDELÉS

Hagyományos tiszta Méhpempő: 100g, 40g, 225g
Prémium tiszta méhpempő: 100g, 40g kiszerelésekbenMÉHPEMPŐ RENDELÉS

Próbálja ki a Mannavita méhpempőt.
30 nap Pénzvisszafizetési garancia.
Hűtött szállítás GLS-el.

ÁRAK + RENDELÉS

Hagyományos tiszta Méhpempő: 100g, 40g, 225g
Prémium tiszta méhpempő: 100g, 40g kiszerelésekben

15 érv a pempő fogyasztás mellett
7 dolog, amire nem is gondolt, hogy segítheti a teherbeesést
Jótékony hatások, Betegségek amire jó
Méhpempő kúra, Colitis és IBS esetén
A hosszú élet titka méhpempővel
Fontos anyagok, hatóanyagok a méhpempőben
Meddőség ellen friss tiszta méhpempőben
Agyserkentés, Memória javítás pempővel
Jobb és kiegyensúlyozottabb alvás a méhpempővel
Összetevők a méhpempőben
Fogyasztási és Tárolási tudnivalók
Vélemények azoktól, akik szedtek már méhpempőt
A méhek élete, Mindennapjaik a kaptárban
Pempő RENDELÉS | Videós Vélemények | Felhasználási feltételek | Adatvédelem | Kapcsolat / Térkép | FEL a tetejére
2010 - 2024 © Mehpempo.eu - Minden jog fenntartva
+36 1 4433 860Kérdések + RENDELÉS